Akkerbouw

1. Mts. A.H. Haak

Venepad 3 1, Rutten

Agrarische sector, Akkerbouw, Landbouw, Pootaardappelen, Suikerbieten, Witlof, Wintertarwe, Winterpeen, Rutten, Flevoland

2. Oldersma Argrarische Dienstverlening

de Weegbree 51, Gieten

Akkerbouw, Veehouderij

Op de kaart